Katalizator NEO-KAT

Wybierz rodzaj sterowania (kliknij):
katalizator NEO-KAT                        

wbudowane w
STEROWNIK
KXP 4
 


wbudowane w
STEROWNIK
KXP 3 ETK


CZYSTE POWIETRZE W LABORATORIUM

      W laboratoriach, w których korzysta się z pieców, często występuje problem z zanieczyszczeniem atmosfery pomiesz-
czenia spalinami. Osoby, które spotkały się z tym wiedzą jak bardzo jest to uciążliwe. W wielu przypadkach niemożliwe
jest zamontowanie dygestoriów, okapów czy odciągów lub okazują się one niewystarczające.
Rozwiązaniem tego problemu jest zamontowanie do pieca katalizatora. Urządzenie to jest znane od dawna ale do tej
pory rzadko stosowane w polskich laboratoriach, gdyż wy-
magało drogiego importu i serwisu za granicą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów opracowaliśmy pierwszy polski, produkowany seryjnie katalizator do pieców laboratoryjnych.

      NEO-KAT przeznaczony jest do współpracy z piecami laboratoryjnymi. Sercem katalizatora jest trójfunkcyjny, metalowy blok katalityczny do którego gazy zasysane są inżektorowo, za co odpowiedzialny jest wentylator i odpo-
wiednio zaprojektowana obudowa. Reakcje katalityczne zaczynają zachodzić po osiągnięciu przez aktywną po-
wierzchnię katalizatora temperatury 300 °C. W tym celu urządzenie wyposażono w grzałkę, umożliwiającą nagrzanie bloku katalitycznego szybciej niż nagrzanie się pieca do tej temperatury. Aktywną powierzchnię katalizatora tworzą: platyna, pallad i rod w stosunku ilościowym 1:15:1.
Urządzenie opracowano głównie z myślą o współpracy z piecami NEOTERM NT1313 i MidiSUN wyposażonymi w sterownik KXP3 ETK lub KXP4, ale może ono również współpracować z innymi piecami laboratoryjnymi o pojem-
ności komory 2 do 6 dcm3, które posiadają sterowanie katali-
zatorem zasilanym napięciem 230V/50Hz lub nie posiadają sterowania katalizatorem (wtedy użytkownik może sterować pracą urządzenia ręcznie włączając go bezpośrednio do gniazdka sieciowego). Moc znamionowa to 500 W.

Katalizator zmniejsza w gazach zawartość toksycznych:
 
  - tlenków azotu NOx rozkładając je na obojętne
    dla organizmu O2 i N2
 
  - tlenku węgla CO i węglowodorów HC, przez reakcje CO i
    HC z tlenem.
    W wyniku tego powstaną nieszkodliwe CO2 i H2O.
Sterowanie - Termoregulator KXP3 ETK
 
      Katalizator współpracujący ze sterownikiem KXP3 ETK może być sterowany automatycznie lub manualnie. Do wyboru opcji służy przełącznik umieszczony na płycie czołowej sterownika.

Przełącznik ma trzy położenia:
 
  - [ON] praca katalizatora niezależna od programu
    (zawsze włączony),
 
  - [OFF] bezwarunkowe wyłączenie pracy katalizatora
    (zawsze wyłączony),
 
  - [AUTO] automatyczne sterowanie pracą katalizatora
    przez sterownik pieca.
 
W trybie [AUTO] katalizator włączy się po rozpoczęciu pracy przez piec i będzie pracował aż do osiągnięcia w komorze temperatury 850°C. Przy tej temperaturze zostanie wyłączony a piec będzie realizował dalszą część programu grzania. Ta funkcja pozwala znacznie przedłużyć żywotność katalizatora. W przypadku, gdy wsad umieszczany jest w piecu przy temperaturze wyższej niż 850°C (np. formy odlewnicze z masami „Speed”) koniecznym jest by katalizator pracował niezależnie od temperatury. Do tego celu służy tryb [ON].
Parametry sterowania katalizatorem dla KXP3 ETK:
  - Temperatura wył. (tryb [AUTO]):
  - Opóźnienie wył. wentylatora:

  stała = 850°C
  brak


                      katalizator NEO-KAT piec Nt1313 KXP3 ETK               katalizator NEO-KAT piec Nt1313 KXP3 ETK
Piec NEOTERM NT 1313 (KXP3 ETK) z katalizatorem NEO-KAT

© 2016 NEOTERM Piece laboratoryjne