NORMY dla pieca muflowego płytowego służącego do oznaczania popiołu

Norma PN-ISO 2171:2010 (...ziarna zbóż.. oznaczenie zawartości popiołu)
6.3 Elektrycznie ogrzewany piec muflowy, z odpowiednią wentylacją, wyposażony w system kontroli temperatury i powłokę ogniotrwałą, która nie jest zdolna do utraty cząstek w temperaturze spopielania i jest zdolny utrzymać 900°C +/-25°C lub 550°C +/- 10°C

PN-ISO 1171:2002 (Paliwa stałe - oznaczenie popiołu)
3.2 piec umożliwiający wytworzenie strefy jednakowej temperatury wymaganej przez normę i osiągający ją w określonym czasie. Wentylacja pieca powinna być taka aby umożliwić pięciokrotną do dziesięciokrotnej wymianę powietrza w ciągu minuty.

PN-EN ISO 18122:2015 Biopaliwa stałe oznaczenie zawartości popiołu.
5.2. Piec powinien być w stanie zapewnić strefę równomiernego ciepła w wymaganych temperaturach i osiągnąć te temperatury w określonym czasie. Szybkość wentylacji przez piec powinna być taka, aby podczas procedury ogrzewania nie pojawił się brak tlenu do spalania. UWAGA Szybkość wentylacji wynosząca od 5 do 10 wymian powietrza na godzinę jest wystarczająca

Wymagania tych norm spełnia piec: LIFT 3.0 z regulatorem przepływu NEO-AIR i turbiną.


© 2016-2020 NEOTERM Piece laboratoryjne