Możliwość wykonania pieca z niegrzanym spodem – grzany lub niegrzany spód komory pieca to

   cechy istotne przy dużych wsadach, które źle odprowadzają ciepło (np. formy odlewnicze używane

   w protetyce). Podczas nagrzewania pieca z grzanym spodem i wsadem umieszczonym

   bezpośrednio na nim, występuje bardzo duże przegrzanie wsadu od spodu i grzałek pod wsadem

   (obserwowano przegrzania rzędu 250°C - rys. 1). Zjawisko to skraca żywotność grzałek i utrudnia

   otrzymanie wsadu jednorodnie nagrzanego. W piecach z niegrzanym spodem występuje lekkie

   niedogrzanie spodniej części wsadu (rys. 2). Omawiana cecha jest nieistotna w przypadku

   drobnego wsadu rozmieszczonego równomiernie na całym spodzie komory.

 

rys. 1

rys. 2

kliknij na rysunek aby powiększyć.