© 2016 NEOTERM Piece laboratoryjne
TERMOREGULATORY



KXP3 





KXP3 + 





KXP3 ET 




KXP3 ETK
Programowany sterownik mikroprocesorowy z
alfanumerycznym wyświetlaczem. Trzy programowane
etapy procesu. Każdy etap z programowaną szybkością
przyrostu  temperatury i czasu trwania przystanku. 
Sygnalizacja dźwiękowa. Prosta procedura programowania. 
Posiada sygnalizację zużycia czujnika.



W stosunku do KXP3 posiada dodatkowo możliwość 
opóźnienia rozpoczęcia pracy do 30 godz.



W stosunku do KXP 3 posiada możliwość opóźnienia rozpoczęcia pracy do 8 dni, pamięć 4 programów grzania,
1 programu grzania z chłodzeniem oraz jednego programu specjalnego.


W stosunku do KXP3 ET posiada możliwoźć sterowania katalizatorem

    Zobacz więcej

kxp3

kxp3

MX Regulator do: Mini\MidiSUN-a oraz LIFT-a 3.0

Wyświetlanie jednoczesne temp. nastawianej/nastawionej i temp. w komorze pieca,
Temperatura programowana z klawiatury 4-przyciskowej.
Odczyt cyfrowy o rozdzielczości wskazań 1°C.
Sygnalizacja diodą świecącą grzania. 
mx

M Programowany sterownik mikroprocesorowy z odczytem
cyfrowym. Dziewięć odcinków o programowanej szybkości
grzania. Maksymalny czas jednego odcinka 99h 59min.
Regulacja stałowartościowa i programowa. 
Algorytmy regulacji:
> dwustawna z nastawianą histerezą,
> proporcjonalna impulsowa,
> proporcjonalno całkująca,
> proporcjonalno róźniczkująca,
> proporcjonalno różniczkująco całkująca.
M
L-3 Realizuje proces wygrzewania z trzema odcinkami płaskimi. 
Programowaniu podlegają czasy i temperatura przystanków. 
Posiada cyfrowy odczyt temperatury, dwie szybkości 
nagrzewania, sygnalizację zużycia czujnika. Wykres z 
punktami świetlnymi pozwala śledzić realizację programu 
oraz ułatwia programowanie. Posiada sygnalizację zużycia 
czujnika.
Typ regulacji: proporcjonalna.
l-3
C Temperatura nastawiana niecechowanym pokrętłem. 
Cyfrowy wskaźnik temperatury nastawionej i temperatury 
komory pieca.Świetlna sygnalizacja pracy pieca. 
Dźwiękowa sygnalizacja osiągnięcia nastawionej 
temperatury. Dwie szybkości nagrzewania pieca. 
Sygnalizacja zużycia czujnika.
Typ regulacji: stałowartościwa z histerezą +/- 2 oC
c-3
B Temperatura nastawiana cechowanym pokrętłem.
Osiągnięcie temperatury sygnalizowane diodą 
fotoluminescencyjną. Wychyłowy wskaźnik odchyłki.
Typ regulacji: stałowartościowa z histerezą.
B
A Temperatura nastawiana cechowanym pokrętłem.
Osiągnięcie temperatury sygnalizowane diodą 
fotoluminescencyjną.
Typ regulacji: stałowartościowa z histerezą.
A