© 2016 NEOTERM Piece laboratoryjne
Termoregulator mikroprocesorowy KXP3

kxp3

regulator KXP3
w wersji do
pieca NT1313

¦ Opóźnienie włączenia do 30 godz. dla KXP3+ lub
    do 8 dni dla KXP3 ET
¦ KXP3 ET, 4 programy grzania, 1 program grzania
    z kontrolowanym chłodzeniem, 1 program specjalny
¦ Wyświetlacz alfanumeryczny podświetlany
¦ Trzy przystanki temperaturowe 
¦ Regulowana szybkość narastania temperatury
¦ KXP3 ET regulowana szybkość chłodzenia
¦ Prosta obsługa ograniczona do 3 przycisków
¦ Polskie menu
¦ Prosta procedura programowania


regulator KXP3 w wersji do pieca MIDISUN

kxp3 do midisun

 

Porównanie typów termoregulatora KXP3
Termoregulatory:
 

opóźnienie

ilość etapów

ilość programów

programy specjalne

zmiana programu w czasie pracy pieca

KXP 3

nie

3

1

nie

nie

KXP 3+

do 30godz

3

1

nie

nie

KXP 3 ET

do 8 dni

3

5+C*

tak

tak

*-program C imituje prosty termoregulator


schamat programowania termoregulatora KXP3 ET w formacie PDF